Informace a údaje nezbytné pro účely výstavby vysokorychlostních sítí elektronických komunikací

1 /19
27/1/2019

S účinností zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“), tento právní předpis svěřil Českému telekomunikačnímu úřadu kompetence v oblasti podpory budování sítí elektronických komunikací.


Zákon transponoval do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/61/EU ze dne 15. května 2014 o opatřeních ke snížení nákladů na budování sítí elektronických komunikací. Cílem implementace uvedené směrnice je stanovit minimální práva a povinnosti platné v celé Evropské unii se záměrem usnadnit zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a meziodvětvovou koordinaci.Zákon zřizuje jednotné informační místo, kterým je podle § 3 odst. 1 zákona Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“), jehož hlavní působnost spočívá v poskytování informací a údajů nezbytných pro účely výstavby vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, tj. sítě s minimální přenosovou rychlostí 30 Mb/s. Úřad je rovněž příslušným orgánem pro řešení případných sporů podle zákona.


Úřad shromažďuje, eviduje, zpracovává, uchovává, zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup a poskytuje údaje podle tohoto zákona.


 


Členové České asociace elektronických komunikací z. s. se aktivně podílejí na výstavbě vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, tj. sítí s minimální přenosovou rychlostí 30 Mb/s. 


 


Viz: https://www.ctu.cz/jim-jednotne-informacni-misto


2/2/2019

Průvodce pro podnikatele k dopadům brexitu

 Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo Průvodce pro podnikatele k dopadům brexitu:  https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/brexit/   

30/1/2019

Usnesení 10. členské schůze ČAEK

Usnesení 10. členské schůze         České asociace elektronických komunikací z. s. konané dne 30. ledna 2019 v Praze   1.   10. členská schůze ČAEK (dále jen „členská schůze “) se konala dne 30. ledna 2019 v Praze. Na základě článku 4.3. Stanov ČAEK ji svolalo představenstvo spolku písemnou pozvánkou ze dne 2. listopadu 2018. 2.   Členská schůze:2…

27/1/2019

Začlenění ČAEK do HK

Představenstvo Hospodářské komory schválilo 23. ledna 2019 začlenění ČAEK do HK. V nejbližší době se uskuteční schůzka zástupců ČAEK s představiteli HK za účelem projednání rozsahu členství a vzájemné spolupráce. Zdeněk Vaníčekpředseda spolku 27. ledna 2019

19/1/2019

Evropské právní předpisy

Evropské právní předpisyČeská asociace elektronických komunikací z. s. aktivně a iniciativně spolupracuje se státní správou a v rámci odborné veřejnosti při uplatňování a transpozici prvních předpisů, které orgány Evropské unie přijaly v posledním čtvrtletí 2018 nebo je aktuálně projednávají. Přijaté právní předpisy: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU…