Česká asociace elektronických komunikací oslavila dvacet let

3 /19
7/3/2019

Ve středu 6. března 2019 oslavila Česká asociace elektronických komunikací v prostorách Žižkovské televizní věže své dvacáté výročí působení v oblasti elektronických komunikací.


 


V průběhu slavnostního večera poděkovali zástupci asociace všem, kteří svou prací přispívali a přispívají k  činnosti asociace. Místopředseda spolku Miloš Koděra a předseda Rady spolku Jan Stárek vyzdvihli zejména osobnost JUDr. Zdeňka Vaníčka, který stál jako spoluzakladatel u zrodu asociace v roce 1998 a až do začátku letošního roku neúnavně usiloval o rozvoj sektoru elektronických komunikací z pozice jejího dlouholetého předsedy. „Zdeněk pro asociaci a celý telekomunikační sektor za těch 20 let vykonal obrovské množství práce, které se členové asociace rozhodli mimo jiné odměnit udělením titulu doživotní čestný předseda v prosinci loňského roku,“ uvedl Miloš Koděra. Zároveň dodal, že nově zvolený předseda spolku Petr Josefi se své funkce ujme 1. dubna tohoto roku.


 


Jan Stárek nezapomněl zrekapitulovat zásadní úspěchy asociace a zároveň zmínit aktuální oblasti zájmu: „Jelikož pro další období neočekáváme zásadní úbytek témat, která si zaslouží naši pozornost, spíše naopak, mohu vám slíbit, že se s námi budete setkávat nad novým regulačním rámcem elektronických komunikací, při prosazování usnadňování výstavby a rozvoje sítí nové generace, nastavování pravidel přerozdělování kmitočtového spektra, či ochraně obsahu na internetu.“

14/3/2019

Představenstvo zapsaného spolku

10. členská schůze ČAEK dne 30. ledna 2019 zvolila za členy představenstva zapsaného spolku:  Mgr. Michala Frankla, Ing. Miloše Koděru, Bc. Michala Mizeru, JUDr. Martina Orgoníka, Ing. Marcela Procházku, Mgr. Kateřinu Rufer, Mgr. Filipa Švába. 30. ledna 2019

27/2/2019

Zvolena nová rada a její vedení

31. ledna 2019 10. členská schůze ČAEK dne 30. ledna 2019 zvolila členy rady:  Viktora Filipa, Hanu Gawlasovou, Janu Hays, Antonína Hedrlína, Martina Kavěnu, Michala Krejčíka, Josefa Pivoňku, Jana Stárka, Libora Šedu, Zdeňka Vorla. Při zasedání 27. února 2019 rada zvolila jednomyslně: JUDr. JANA STÁRKA - předsedou radyJUDr. HANU GAWLASOVOU -…

2/2/2019

Průvodce pro podnikatele k dopadům brexitu

 Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo Průvodce pro podnikatele k dopadům brexitu:  https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/brexit/