Asociace změnila název

10 /07
29/10/2007

Česká asociace elektronických komunikací z. s. občanské sdružení založené dne 18. prosince 1998 v Praze zapsaný spolek podle ustanovení občanského zákoníku ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spisová značka: L 9719 vedena u Městského soudu v Praze


 


  


V Praze 29. října 2007                           


 


V  průběhu společenského podniku pro partnery a zástupce státní správy, který Česká asociace kompetitivních komunikací uspořádala 23. října v rámci mezinárodních veletrhů Invex – Digitex, představitelé asociace oznámili změnu dosavadního názvu sdružení. Asociace bude nadále vystupovat pod jménem: 


 


ČESKÁ ASOCIACE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ o. s.


 


„Česká asociace elektronických komunikací o. s. (ČAEK) tím jednak uvedla svůj název do souladu s ustanovením zákona (č. 342/2006 Sb., kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony), jednak chce, aby nový název přesněji vystihoval charakter činnosti členů asociace,“ vysvětluje prezident ČAEK Zdeněk Vaníček.


„Asociace vznikla na sklonku roku 1998, původně jako sdružení provozovatelů kabelových systémů. S postupující konvergencí se k ní připojily další subjekty zajišťující sítě elektronických komunikací a poskytující širokopásmové služby, proto v roce 2001 změnila poprvé svůj název,“ dodává Vladimíra Chlandová, předsedkyně představenstva ČAEK. „Nyní jsme dospěli do stadia, kdy se asociace vyjadřuje ke všem důležitým otázkám v oboru elektronických komunikací a z tohoto důvodu mimořádná valná hromada rozhodla znovu změnit jméno a přiblížit tak ČAEK k náplni činnosti v roce 2008 a v průběhu českého předsednictví v Radě EU v roce 2009,“ dodává Vladimíra Chlandová.


Poslední valná hromada ČAEK schválila kromě nového názvu asociace zaměření činnosti na roky 2008 a 2009. Za nejdůležitější úlohu asociace pokládá proces transpozice revidovaného předpisového rámce elektronických komunikací (který má Komise vyhlásit 13. listopadu 2007) a nové směrnice o službách audiovize (dosavadní směrnice o „televizi bez hranic), kterou do konce roku schválí Evropský parlament. „Cílem činnosti ČAEK je dosažení souladu českého právního řádu s evropským právem. Za své hlavní partnery v této snaze ČAEK považuje Asociaci provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí a Asociaci provozovatelů mobilních sítí, které přesvědčivě prokázaly vynikající erudici a vizi v daných segmentech elektronických komunikací,“ říká prezident ČAEK Zdeněk Vaníček. „ČAEK bude proto všemožně podporovat úzkou a dělnou spolupráci s těmito asociacemi a hledat s nimi společná řešení všech otázek prvořadého zájmu,“ dodává Vaníček.


Za hlavní problém v současnosti ČAEK pokládá nekoncepční  ustanovení některých schválených a navrhovaných právních předpisů, která jsou v rozporu s evropským právem a brzdí rozvoj služeb především na úseku převzatého vysílání. V této souvislosti bude ČAEK úzce spolupracovat s evropskými partnery a s Evropskou komisí.


                                                                                                              


O asociaci ČAEK


 


Česká asociace elektronických komunikací o.s.  sdružuje provozovatele sítí elektronických komunikací a poskytovatelů širokopásmových služeb, kabelové komunikační společnosti, poskytovatele programů, dodavatele komunikačních technologií a poradenské firmy. Asociace si klade za cíl přispět k budování moderní komunikační infrastruktury a informační společnosti v České republice. Současnými řádnými členy asociace jsou společnosti UPC Česká republika, HBO, LICA, T-Mobile Czech Republic, BT Global Services, SELF servis a SATT. Asociace dále sdružuje dvě desítky přidružených členů a pozorovatelů z České republiky a ze zahraničí. Zastupuje provozovatele kabelových systémů FCA, NEMSAT, KT Klášterec nad Ohří a ELTRIS.


ČAEK vznikla v roce 1998. Založily ji přední společnosti poskytující služby kabelových komunikací v ČR - Kabel Plus, Kabel Net Holding a Dattelkabel (dnes součástí UPC ČR), Intercable CZ a TES Media (nyní UPC). Dalšími zakládajícími členy byly HBO ČR, dodavatel programů, a společnost Hughes Network Systems, dodavatel telekomunikačních technologií. ČAKK vystupovala až do konce roku 2001 pod názvem Česká asociace kabelových komunikací a do října roku 2007 pod názvem Česká asociace kompetitivních komunikací.


ČAEK od svého založení aktivně působí v asociaci CABLE EUROPE (Evropské asociaci kabelových komunikací - www.cable-europe.eu), která byla založena již v roce 1955 anavazuje na činnost sdružení evropských kabelových operátorů, jež vzniklo již v roce 1951.


 

4/12/2017

9. členská schůze ČAEK

Představenstvo ČAEK rozhodlo podle článku 4.3. stanov svolat 9. členskou schůzi zapsaného spolku na 25. ledna 2018 v Praze.

4/12/2017

Nová tajemnice předsedy spolku

Nová tajemnice předsedy spolku Mgr. Iva Mikolandová se ujala 1. prosince 2017 svých povinností. Kontakty:Mgr. Iva Mikolandová, tajemnice předsedy spolku, ČAEK, V Jámě 699/1, 110 00 Praha 1tel. 603251838e-mail: info@cacc.czProsím, přijměte paní tajemnici vlídně.S pozdravemZdeněk Vaníček předseda spolku V Praze dne 4. prosince 2017

28/11/2017

Výkonný ředitel

Výkonný ředitel ČAEK Vzhledem k tomu, že se Mgr. Martin Cach bude nadále věnovat intenzivní specializované přípravě na další profesní výzvy v oboru, vedení spolku se dohodlo na ukončení jeho působnosti ve funkci výkonného ředitele spolku ke dni 30. listopadu 2017.„Děkujeme Martinovi za práci, kterou pro ČAEK po dobu působení ve funkci výkonného…

24/11/2017

Významné mezinárodní ocenění

24. listopadu 2017 Dlouholetý člen představenstva České asociace elektronických komunikací z. s., PETR JOSEFI, kterého členská schůze zvolila 2. února 2017 místopředsedou spolku, byl zařazen do seznamu významných osobností podnikového práva GC POWERLIST: CENTRAL AND EASTERN EUROPE.  T- Mobile is the largest mobile phone network in the Czech…