Asociace změnila název

10 /07
29/10/2007

Česká asociace elektronických komunikací z. s. občanské sdružení založené dne 18. prosince 1998 v Praze zapsaný spolek podle ustanovení občanského zákoníku ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spisová značka: L 9719 vedena u Městského soudu v Praze


 


  


V Praze 29. října 2007                           


 


V  průběhu společenského podniku pro partnery a zástupce státní správy, který Česká asociace kompetitivních komunikací uspořádala 23. října v rámci mezinárodních veletrhů Invex – Digitex, představitelé asociace oznámili změnu dosavadního názvu sdružení. Asociace bude nadále vystupovat pod jménem: 


 


ČESKÁ ASOCIACE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ o. s.


 


„Česká asociace elektronických komunikací o. s. (ČAEK) tím jednak uvedla svůj název do souladu s ustanovením zákona (č. 342/2006 Sb., kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony), jednak chce, aby nový název přesněji vystihoval charakter činnosti členů asociace,“ vysvětluje prezident ČAEK Zdeněk Vaníček.


„Asociace vznikla na sklonku roku 1998, původně jako sdružení provozovatelů kabelových systémů. S postupující konvergencí se k ní připojily další subjekty zajišťující sítě elektronických komunikací a poskytující širokopásmové služby, proto v roce 2001 změnila poprvé svůj název,“ dodává Vladimíra Chlandová, předsedkyně představenstva ČAEK. „Nyní jsme dospěli do stadia, kdy se asociace vyjadřuje ke všem důležitým otázkám v oboru elektronických komunikací a z tohoto důvodu mimořádná valná hromada rozhodla znovu změnit jméno a přiblížit tak ČAEK k náplni činnosti v roce 2008 a v průběhu českého předsednictví v Radě EU v roce 2009,“ dodává Vladimíra Chlandová.


Poslední valná hromada ČAEK schválila kromě nového názvu asociace zaměření činnosti na roky 2008 a 2009. Za nejdůležitější úlohu asociace pokládá proces transpozice revidovaného předpisového rámce elektronických komunikací (který má Komise vyhlásit 13. listopadu 2007) a nové směrnice o službách audiovize (dosavadní směrnice o „televizi bez hranic), kterou do konce roku schválí Evropský parlament. „Cílem činnosti ČAEK je dosažení souladu českého právního řádu s evropským právem. Za své hlavní partnery v této snaze ČAEK považuje Asociaci provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí a Asociaci provozovatelů mobilních sítí, které přesvědčivě prokázaly vynikající erudici a vizi v daných segmentech elektronických komunikací,“ říká prezident ČAEK Zdeněk Vaníček. „ČAEK bude proto všemožně podporovat úzkou a dělnou spolupráci s těmito asociacemi a hledat s nimi společná řešení všech otázek prvořadého zájmu,“ dodává Vaníček.


Za hlavní problém v současnosti ČAEK pokládá nekoncepční  ustanovení některých schválených a navrhovaných právních předpisů, která jsou v rozporu s evropským právem a brzdí rozvoj služeb především na úseku převzatého vysílání. V této souvislosti bude ČAEK úzce spolupracovat s evropskými partnery a s Evropskou komisí.


                                                                                                              


O asociaci ČAEK


 


Česká asociace elektronických komunikací o.s.  sdružuje provozovatele sítí elektronických komunikací a poskytovatelů širokopásmových služeb, kabelové komunikační společnosti, poskytovatele programů, dodavatele komunikačních technologií a poradenské firmy. Asociace si klade za cíl přispět k budování moderní komunikační infrastruktury a informační společnosti v České republice. Současnými řádnými členy asociace jsou společnosti UPC Česká republika, HBO, LICA, T-Mobile Czech Republic, BT Global Services, SELF servis a SATT. Asociace dále sdružuje dvě desítky přidružených členů a pozorovatelů z České republiky a ze zahraničí. Zastupuje provozovatele kabelových systémů FCA, NEMSAT, KT Klášterec nad Ohří a ELTRIS.


ČAEK vznikla v roce 1998. Založily ji přední společnosti poskytující služby kabelových komunikací v ČR - Kabel Plus, Kabel Net Holding a Dattelkabel (dnes součástí UPC ČR), Intercable CZ a TES Media (nyní UPC). Dalšími zakládajícími členy byly HBO ČR, dodavatel programů, a společnost Hughes Network Systems, dodavatel telekomunikačních technologií. ČAKK vystupovala až do konce roku 2001 pod názvem Česká asociace kabelových komunikací a do října roku 2007 pod názvem Česká asociace kompetitivních komunikací.


ČAEK od svého založení aktivně působí v asociaci CABLE EUROPE (Evropské asociaci kabelových komunikací - www.cable-europe.eu), která byla založena již v roce 1955 anavazuje na činnost sdružení evropských kabelových operátorů, jež vzniklo již v roce 1951.


 

6/10/2017

Výstavba sítí elektronických komunikací nové generace

Programodborného semináře ČAEK ve spolupráci s ČTÚVýstavba sítí elektronických komunikací nové generace(pracovní verze) 9. listopadu 2017hotel Don Giovanni, Vinohradská 157a, Praha 8:30 – 9:15 Registrace účastníků a ranní káva 9:15 – 10:00 Zahájení a úvodní slovoJaromír Novák, předseda Rady ČTÚZdeněk Vaníček, předseda ČAEKOndřej Malý, koordinátor…

6/10/2017

První klubový večer NEXT GENERATION CLUB

První klubový večer NEXT GENERATION CLUB Česká asociace elektronických komunikací podpořila první klubový večer NEXT GENERATION CLUB, který se konal 3. října 2017 v restauraci ALTANY KAMPA v Praze-Malé Straně.Součástí klubového večera byla vernisáž obrazů čestného prezidenta ICT Unie Svatoslava Nováka a předsedy ČAEK Zdeňka Vaníčka, které kromě…

1/8/2017

In Memoriam - GARY WALLER

Gary Waller and I were born in 1945 and we both attended the University of Lancaster.  We did not meet there however.  Gary went there soon after leaving school and was among the first students to enter the newly founded university in 1964. He graduated in 1967 in Politics and International Relations.  I graduated in 1973 in Computers and…

18/7/2017

International Telecommunications Conference and Exhibition TELCO TRENDS 2017

Telco Trends 2017: telecommunication experts from CIS countries and EU are to meet in Jūrmala International Telecommunications Conference and Exhibition TELCO TRENDS 2017, the largest of its kind in the Baltic States, is going to be held from 14 to 18 August 2017 in the resort city Jūrmala. This is one of the most significant events in the field…