Výkonný ředitel

3 /17
7/3/2017

7. března 2017


Na návrh představenstva členská schůze spolku, která se konala 2. února 2017, jmenovala


 


Mgr. MARTINA CACHA


 


do funkce výkonného ředitele spolku.


 


Výkonný ředitel byl do funkce uveden 4. dubna 2017.


 


Výkonný ředitel bude primárně odpovídat za řízení sekce ČAEK, která zpracovává problematiku převzatého vysílání a audiovizuálních mediálních služeb.


 


Zdeněk Vaníček


předseda spolku


 


 


V Praze dne 4. dubna 2017


 


 


Česká asociace elektronických komunikací z. s.


jmenovala výkonného ředitele


 


         Členská schůze České asociace elektronických komunikací z. s. (ČAEK) schválila 2. února 2017 strategický dokument, který formuluje zaměření činnosti spolku v dalším období. Součástí rozšířené strategie je důraz na ochranu obsahu v sítích pro převzaté vysílání a zpracování otázek, které vyplývají z postupující konvergence platforem sítí a služeb elektronických komunikací a z mezinárodních závazků České republiky, především z členství v Evropské unii. Za tímto účelem členská schůze potvrdila rozhodnutí představenstva spolku jmenovat podle stanov výkonného ředitele ČAEK, který bude odpovídat především za řízení sekce převzatého vysílání.


 


         Novým výkonným ředitelem ČAEK byl jmenován Mgr. Martin Cach. Funkce se ujímá 3. dubna 2017.


 


         „Jsem vděčen představenstvu spolku, že se na základě stanov rozhodlo zásadním způsobem posílit aparát ČAEK v době, kdy se nároky na činnost asociace zvyšují, především v mediální, autorskoprávní a programově obsahové oblasti,“ říká předseda spolku Zdeněk Vaníček a dodává: „Za tímto účelem jsme do ČAEK přijali mladého, perspektivního, již ale velmi zkušeného a znalého odborníka. Spolupráce členů s ním bude nesporně obohacující a nepochybně oboustranně přínosná. Přeji Martinovi hodně úspěchů a také radosti z jeho nového odpovědného a náročného pověření.“


 


         Mezi hlavní úkoly ČAEK v současné době patří z hlediska mezinárodních závazků České republiky aktivní sledování návrhu směrnice Evropského Parlamentu a Rady, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace, a směrnice o audiovizuálních mediálních službách, klíčového předpisu EU, který určuje společné základní parametry služeb televizního vysílání a audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání. Z vnitrostátního pohledu stojí na prvním místě plánování a výstavba sítí elektronických komunikací nové generace, dokumenty, které v této oblasti schválila vláda, a také nadměrná regulace elektronických komunikací v České republice.


 


 


         „Pevně věříme, a proto jsme si Martina vybrali, že se nový výkonný ředitel spolku plně zapojí do všech těchto akutních výzev, které před ČAEK a jejími členy stojí. Jsem přesvědčen, že Martin obstojí a já mu se všemi kolegy přeji hodně zdaru,“ říká předseda spolku Zdeněk Vaníček


 

9/11/2017

17. výroční konference 2017

 17. VÝROČNÍ KONFERENCEČAEK 2017 17. výroční konference České asociace elektronických komunikací z. s. (ČAEK) se uskutečnila v podobě dvou samostatných odborných seminářů, které ČAEK připravila a zajistila ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem a dalšími partnery. Obě části výroční konference – odborné specializované semináře – se konaly v…

27/10/2017

Doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.

27. října 2017 Předseda spolku blahopřál doc. RNDr. Vojtěchu Petráčkovi, CSc.,k volbě do funkce rektora Českého vysokého učení technického v Praze.Česká asociace elektronických komunikací z. s. dlouhodobě s Českým vysokým učením technickým v Praze aktivně spolupracuje. Zdeněk Vaníčekpředseda spolku

22/10/2017

Slavný moravský aviatik čestným členem ČAEK

22. října 2017 Představenstvo ČAEK jmenovalo JANA DAŠOVSKÉHO dlouholetého místopředsedu a člena představenstva, znamenitého moravského aviatika, čestným členem spolku za vynikající přínos k rozvoji převzatého vysílání a prokazatelné zásluhy v oboru sítí a služeb elektronických komunikací v České republice. Diplom osvědčující tuto vrcholnou…

6/10/2017

Výstavba sítí elektronických komunikací nové generace

Výstavba sítí elektronických komunikací nové generace odborná specializovaná konference - seminář Praha, 9. listopadu 2017 Dne 9. listopadu 2017 se v hotelu Don Giovanni v Praze konal odborná specializovaná konference -  seminář České asociace elektronických komunikací (ČAEK) a Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) na téma usnadnění výstavby sítí…