Výkonný ředitel

3 /17
7/3/2017

7. března 2017


Na návrh představenstva členská schůze spolku, která se konala 2. února 2017, jmenovala


 


Mgr. MARTINA CACHA


 


do funkce výkonného ředitele spolku.


 


Výkonný ředitel byl do funkce uveden 4. dubna 2017.


 


Výkonný ředitel bude primárně odpovídat za řízení sekce ČAEK, která zpracovává problematiku převzatého vysílání a audiovizuálních mediálních služeb.


 


Zdeněk Vaníček


předseda spolku


 


 


V Praze dne 4. dubna 2017


 


 


Česká asociace elektronických komunikací z. s.


jmenovala výkonného ředitele


 


         Členská schůze České asociace elektronických komunikací z. s. (ČAEK) schválila 2. února 2017 strategický dokument, který formuluje zaměření činnosti spolku v dalším období. Součástí rozšířené strategie je důraz na ochranu obsahu v sítích pro převzaté vysílání a zpracování otázek, které vyplývají z postupující konvergence platforem sítí a služeb elektronických komunikací a z mezinárodních závazků České republiky, především z členství v Evropské unii. Za tímto účelem členská schůze potvrdila rozhodnutí představenstva spolku jmenovat podle stanov výkonného ředitele ČAEK, který bude odpovídat především za řízení sekce převzatého vysílání.


 


         Novým výkonným ředitelem ČAEK byl jmenován Mgr. Martin Cach. Funkce se ujímá 3. dubna 2017.


 


         „Jsem vděčen představenstvu spolku, že se na základě stanov rozhodlo zásadním způsobem posílit aparát ČAEK v době, kdy se nároky na činnost asociace zvyšují, především v mediální, autorskoprávní a programově obsahové oblasti,“ říká předseda spolku Zdeněk Vaníček a dodává: „Za tímto účelem jsme do ČAEK přijali mladého, perspektivního, již ale velmi zkušeného a znalého odborníka. Spolupráce členů s ním bude nesporně obohacující a nepochybně oboustranně přínosná. Přeji Martinovi hodně úspěchů a také radosti z jeho nového odpovědného a náročného pověření.“


 


         Mezi hlavní úkoly ČAEK v současné době patří z hlediska mezinárodních závazků České republiky aktivní sledování návrhu směrnice Evropského Parlamentu a Rady, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace, a směrnice o audiovizuálních mediálních službách, klíčového předpisu EU, který určuje společné základní parametry služeb televizního vysílání a audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání. Z vnitrostátního pohledu stojí na prvním místě plánování a výstavba sítí elektronických komunikací nové generace, dokumenty, které v této oblasti schválila vláda, a také nadměrná regulace elektronických komunikací v České republice.


 


 


         „Pevně věříme, a proto jsme si Martina vybrali, že se nový výkonný ředitel spolku plně zapojí do všech těchto akutních výzev, které před ČAEK a jejími členy stojí. Jsem přesvědčen, že Martin obstojí a já mu se všemi kolegy přeji hodně zdaru,“ říká předseda spolku Zdeněk Vaníček


 

14/6/2017

Specializovaná tématická konference IPTV

SPECIALIZOVANÁTÉMATICKÁKONFERENCEIPTV Infrastruktura pro další generace a distribuce chráněného obsahu Ve čtvrtek 18. května 2017 se v Hotelu Don Giovanni konala specializovaná tematická konference Infrastruktura pro další generace a distribuce chráněného obsahu, kterou společně připravili Český telekomunikační úřad a Česká asociace elektronických…

5/6/2017

7. mezinárodní telekomunikační konference „TELCO TRENDS 2017”

ČESKÁ ASOCIACE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ z. s. je PARTNEREM 7. mezinárodní telekomunikační konference „TELCO TRENDS 2017”, která se bude konat v lotyšském letovisku Jurmala ve dnech 14. - 18. srpna 2017. http://www.telcotrends.eu/en/home  Dear colleagues! The 7th International Telecommunications Conference and Exhibition TELCO TRENDS 2017 will be…

29/5/2017

Infrastruktura pro další generace a distribuce chráněného obsahu

Infrastruktura pro další generacea distribuce chráněného obsahu Rozhovor s moderátorkou konferenceJUDr. Hanou Gawlasovou      Paní kolegyně, z prvních bezprostředních ohlasů na specializovanou tematickou konferenci, kterou připravily ČTÚ a ČAEK 18. května 2017, jednoznačně plyne, že jsme správně zvolili její obsahovou náplň, okruh řečníků a – také…