Specializovaná tématická konference IPTV

6 /17
14/6/2017

SPECIALIZOVANÁTÉMATICKÁKONFERENCEIPTV


 


Infrastruktura pro další generace a distribuce chráněného obsahu


 


Ve čtvrtek 18. května 2017 se v Hotelu Don Giovanni konala specializovaná tematická konference Infrastruktura pro další generace a distribuce chráněného obsahu, kterou společně připravili Český telekomunikační úřad a Česká asociace elektronických komunikací z. s. (ČAEK). Více než stovku přítomných účastníků tohoto odborného setkání přivítali předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák, náměstkyně ministra kultury ČR Petra Smolíková a předseda ČAEK Zdeněk Vaníček, který konferenční jednání zahájil.


 


První diskusní blok se věnoval tématu infrastruktury pro další generace. Náměstek Ministerstva průmyslu a obchodu, Marek Ondroušek, ujistil přítomné o záměru MPO co nejvíce usnadnit výstavbu sítí nové generace a podpořit tak jejich budoucí rozvoj a omluvil se za některá jednání a přístup ministerstva v minulosti. Zdůraznil připravenost MPO úzce spolupracovat s národním koordinátorem pro digitální agendu a také s podnikatelskou veřejností.


 


Johannes Gungl, generální ředitel telekomunikačních a poštovních služeb rakouského regulačního úřadu RTR, seznámil přítomné se situací na rakouském telekomunikačním trhu, který je typický vysokým pokrytím 4G mobilní technologií a neochotou obyvatel utrácet vysoké částky za internetové připojení. Z tohoto důvodu jde Rakousko cestou výstavby FTTC (Fibre To The Cabinet), kdy je na poslední míli ke koncovému zákazníkovi využívána existující metalická síť. Budoucnost ve výstavbě FTTH (Fibre To The Home) Johannes Gungl nevidí, protože do hry podle jeho názoru výrazně vstoupí zavedení nové technologie 5G.


 


Člen představenstva CETIN (Česká telekomunikační infrastruktura), Michal Frankl, představil srovnání počtu domácností, které mají v ČR přístup k NGA sítí, s počtem domácností, které ho skutečně využívají. Například z domácností, které využívají pro připojení k internetu infrastrukturu CETIN má 34 % dostupné rychlostí nad 30 Mbit/s (tj. NGA), ale jen 13 procent domácností tuto rychlost využívá. CETIN jako čistě infrastrukturní společnost bez koncových zákazníků výrazně investuje do rozvoje své pevné sítě. Každý den staví zhruba 6 uličních rozvaděčů FTTc (remote DSLAMů), kterými přivádí optiku blíže ke koncovým zákazníkům. Na poslední míli využívá, stejně jako je to běžné v Rakousku, existující metalickou síť.


 


Téma bariér rozšiřování NGA sítí v ČR podrobně rozvedl Petr Dvořák, jednatel společnosti UVT Internet s.r.o. Patří mezi ně velmi dlouhé termíny vydávání územních rozhodnutí, poplatky za malá územní rozhodnutí, nemožnost využívání závěsných systémů, vysoké ceny věcných břemen a dlouhá doba odepisování investic do optiky.


 


Výkonný ředitel ČAEK, Martin Cach, závěrem zdůraznil potřebu spolupráce nejen na úrovni státní správy, ale i samosprávy. Druhý blok diskuse na téma obsahu a autorského práva uvedl Antonín Hedrlín, advokát a čestný předseda rady ČAEK. Zaměřil se zejména na užití jednotlivých audiovizuálních děl na internetu, dodržování autorských práv s ním spojených a poplatkům za jejich využití. Michal Krejčík, vedoucí právního oddělení O2, podrobně rozebral to, co lze a nelze považovat za autorské dílo. Na konkrétních příkladech demonstroval problematické vztahy s kolektivními správci autorských práv, z nichž někteří nejsou schopni definovat rozsah svého oprávnění. O reflexi perspektiv IP TV v kontextu vývoje mediálního práva a o regulaci TV vysílání v České republice hovořil Pavel Foltán, mediální odborník a analytik.


 


 


Následná diskuse, které se účastnili také Pavel Zeman, vedoucí samostatného oddělení autorského práva, Ministerstva kultury, David Duroň, ředitel O2 TV, a Tomáš Nielsen, advokát a partner NIELSEN MEINL, se rozvinula zejména s ohledem na standardy IP TV, potřebnou minimální kvalitu poskytovaných služeb, vertikální integraci mezi programerem a distributorem, či nejčastěji řešená obchodní a právní témata týkající se IP TV. Shodli se na tom, že Internet je prostředí, které umožňuje nelegálním subjektům podnikat mimo území České republiky a porušovat jejich zákony. Pirátský příjem televizního vysílání prostřednictvím internetu je velkým problémem nejen na celosvětové úrovni, ale i v České republice. 


 


Pavel Foltán uvedl, že stávající zákony, které by umožňovaly vymáhání práva, nejsou špatné, problémem je ale jejich vynutitelnost. Tomáš Nielsen na semináři uvedl, že pro něj osobně znamená IP televize konec fyziky. „Je to něco, na co v tuto chvíli vůbec nejsme připraveni. IPTV je poprvé situace, kdy musíme řešit celosvětový problém.“ Pomyslná šedá zóna má bohužel v tomto směru vždy náskok. „Zákony nezvládají reagovat na aktuální situaci,“ zdůraznil Antonín Hedrlín. 


 


Ředitel O2TV David Duroň nevidí problém pouze v pirátství na internetu, ale například i v pokřivení trhu. Zmínil konkrétně vztah placené televize a volně šířených programů. „Naše budoucnost je v IPTV, ale v současné době tuto cestu šíření vysílání narušuje terestrická platforma. 


 


V závěru debaty David Duroň upřesnil svou prognózu, kterou představil na výroční konferenci ČAEK v dubnu 2015 – tj. že nelineární forma vysílání převáží do pěti let lineární vysílání. 


 


Konferenční jednání ukončil slavnostní akt, během něhož předal v zastoupení spolku jeho předseda Zdeněk Vaníček diplomy Výroční ceny ČAEK za rok 2016 Janě Hays a Pavlu Zemanovi.

3/11/2018

10. členská schůze ČAEK

 Podle článku 4.3. Stanov ČAEK představenstvo České asociace elektronických komunikací z. s. svolává  10. členskou schůzi spolku která se bude konat ve středu  30. ledna 2019 od 15,00 hodin Zdeněk Vaníčekpředseda spolku a statutární zástupce

25/8/2018

ČAEK přivítala novelu zákona o urychlení výstavby

V Praze dne 16. srpna 2018 ČAEK přivítala novelu zákona o urychlení výstavby  Dne 16. srpna 2018 byl ve Sbírce zákonů, částce 86, zveřejněn zákon č. 169/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další…

5/8/2018

Výjezdní zasedání představenstva spolku

Výjezdní zasedání představenstva spolku se konalo 2. srpna 2018 v Týnci nad Labem - Vinařicích.Představenstvo se zabývalo výhledem činnosti ČAEK v druhém pololetí 2018, rozhodlo, že spolek uspořádá 21. listopadu 2018 společenský podnik (cocktail party) k 20. výročí zasložení asociace (18. prosince 1998) a projednalo otázky v oblasti právotvorby,…

29/6/2018

Sektor elektronických komunikací a ICT vítá změnu zákona o urychlení výstavby

V Praze dne 29. 6. 2018 Sektor elektronických komunikací a ICT vítá změnu zákona o urychlení výstavby  Dne 29. června 2018 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky změnu zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. Asociace sdružující subjekty…