Společenské podniky ČAEK na podzim 2018

2 /18
19/2/2018

   Představenstvo ČAEK při zasedání 15. února 2018 a 7. června 2018 rozhodlo, že 1. listopadu 2018 uspořádá tradiční společenský podnik pro své členy, partnery a pozvané hosty u krbu v sálech a přísálích restaurace Pod Kapličkou v Ivančicích-Alexovicích.


Společenský podnik s recepcí proběhl v přátelském ovzduší na účasti významných představitelů státní správy a mnoha hostů z oboru i příbuzných odvětví.


Při zasedání 4. října 2018 rozhodlo, že slavnostní výroční společenský podnik (cocktail party) k 20. výročí založení ČAEK se bude konat v Praze v březnu 2019. 


ČAEK byla založena v Praze dne 18. prosince 1998. Její stanovy registrovalo Ministerstvo vnitra ČR 15. února 1999.
 

3/11/2018

10. členská schůze ČAEK

 Podle článku 4.3. Stanov ČAEK představenstvo České asociace elektronických komunikací z. s. svolává  10. členskou schůzi spolku která se bude konat ve středu  30. ledna 2019 od 15,00 hodin Zdeněk Vaníčekpředseda spolku a statutární zástupce

25/8/2018

ČAEK přivítala novelu zákona o urychlení výstavby

V Praze dne 16. srpna 2018 ČAEK přivítala novelu zákona o urychlení výstavby  Dne 16. srpna 2018 byl ve Sbírce zákonů, částce 86, zveřejněn zákon č. 169/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další…

5/8/2018

Výjezdní zasedání představenstva spolku

Výjezdní zasedání představenstva spolku se konalo 2. srpna 2018 v Týnci nad Labem - Vinařicích.Představenstvo se zabývalo výhledem činnosti ČAEK v druhém pololetí 2018, rozhodlo, že spolek uspořádá 21. listopadu 2018 společenský podnik (cocktail party) k 20. výročí zasložení asociace (18. prosince 1998) a projednalo otázky v oblasti právotvorby,…

29/6/2018

Sektor elektronických komunikací a ICT vítá změnu zákona o urychlení výstavby

V Praze dne 29. 6. 2018 Sektor elektronických komunikací a ICT vítá změnu zákona o urychlení výstavby  Dne 29. června 2018 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky změnu zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. Asociace sdružující subjekty…