18. výroční konference ČAEK 2018 - Praha, 31. května 2018

6 /18
6/6/2018

Kodex elektronických komunikací a jeho transpozice v právním řádu České republiky


 


Výroční konference ČAEK a ČTÚ


 


Ve čtvrtek 31. května 2018 proběhla v příjemném prostředí Hotelu Don Giovanni v Praze již 18. výroční konference České asociace elektronických komunikací z. s. (ČAEK), ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem. Tématem konference byl Kodex elektronických komunikací a jeho transpozice v právním řádu České republiky.


Cílem diskuze o obsahu tohoto strategického dokumentu, který je součástí akčního plánu EU „Digitální agenda pro Evropu“ z roku 2010, má nahradit předpisový rámec EU pro sítě a služby elektronických komunikací z roku 2002, po jeho celkové revizi z roku 2009, a zároveň přispět ke sjednocení evropského digitálního trhu, bylo shrnout všechny relevantní poznatky a připravit je k prezentaci odpovědným zástupcům naší legislativy a exekutivy.


V letošním roce slaví ČAEK 20 let své existence, a tak mělo i úvodní slovo slavnostní charakter. Pronesli je již tradičně předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák a předseda ČAEK Zdeněk Vaníček, který poděkoval všem spolupracovníkům za odvedenou práci a podporovatelům asociace za přízeň. Na úvod promluvil také vzácný host, Jaroslav Zajíček, velvyslanec a Zástupce stálého představitele ČR při EU, stálý představitel ČR v COREPER I. Vyzdvihl jednak klíčovou roli Kodexu v posilování evropské konkurenceschopnosti a zároveň důležitost správné transpozice na vnitřním trhu, která nepovede ke vzniku zbytečných překážek.


Před zahájením prvního diskuzního bloku vystoupil také Ondřej Malý, náměstek člena vlády pro internetizaci České republiky z Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Uvedl, že přestože máme dle statistik ve srovnání s EU nadprůměrné pokrytí ultrarychlým internetem (60% pokrytí rychlostí 100 Mb/s a více), v jeho využívání jsme stále pod evropským průměrem. Na českém trhu se sice projevují značné investice do infrastruktury, ale je potřeba zlepšovat marketing samotných operátorů a úkolem dále zůstává i usnadňování výstavby.


Do panelové diskuze prvního diskuzního bloku přijali pozvání významní zahraniční hosté: Vladimír Kešjar, předseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Slovensko); Ervin Kajzinger, Co-chair, Regulatory Framework Expert Working Group BEREC (Maďarsko); Ignacy Swiecicki, Head of Unit International Telecommunications Policy, Ministry of Digital Affairs (Polsko). Českou účast diskuzního bloku doplnili Marek Ebert, ředitel sekce regulace ČTÚ, a Petra Holubičková, attaché Stálého zastoupení ČR při EU. Diskutovány byly zásadní momenty Kodexu a předpoklady i očekávání jeho transpozice do právních řádů jednotlivých členských států EU.


Účastníci diskuze se shodli, že významným momentem Kodexu je zejména nový přístup k budování infrastruktury. Celkově byl Kodex zhodnocen jako nástroj, který na vnitřní trh přinese spíše evoluci než revoluci. Klíčovým tématem pro všechny byla správná implementace na vnitrostátní úrovni a adekvátní časová lhůta pro ní. Petra Holubičková ve svém zajímavém příspěvku seznámila účastníky s celkovým vývojem projednávání Kodexu a náročností prosazování stanovisek jednotlivých členských států. Upozornila také na to, že dosud neexistuje konsolidované znění Kodexu, že některé jeho body zůstávají neuzavřeny a budou se ještě počátkem června projednávat. Jedním z nich je právě transpoziční lhůta. Kontroverzním tématem, které přišlo z Evropského parlamentu a kterým přijetí Kodexu podmiňuje, je regulace mezinárodního volání. Dle Petry Holubičkové zatím není jasné, jak bude taková regulace přesně vypadat, ale předsednictví si alespoň vymezilo ústupky v jiných problematických bodech.


V druhém diskuzním bloku měli posluchači možnost poslechnout si názory na Kodex a jeho transpozici od významných odborníků z oboru práva a soudnictví. Panelové diskuze se účastnili Karel Šimka, soudce Nejvyššího správního soudu, předseda senátu, Radim Polčák, vedoucí Ústavu práva a technologií z Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Národní harmonizace nebude dle doc. Polčáka zejména v ČR lehká: bude nutné správně „přeložit“ obecně platné formulace, nejen pouze „otrocky“ převést do vnitrostátního právního předpisu. Obavy ze správného výkladu Kodexu a zejména důležitost širší debaty při vnitrostátní transpozici zmínila v panelové diskuzi také Eva Martincová, Senior Public Affairs Specialist, T-Mobile Czech Republic a.s. Posledním diskutujícím byl Jan Diblík, partner z advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS s r.o.; i pro něj byl klíčovým tématem způsob implementace Kodexu, a to zejména s ohledem k tomu, aby byla zachována přehlednost vnitrostátní právní úpravy.


Slavnostní atmosféru výroční konference ČAEK dovršilo předání diplomů udělených Výročních cen ČAEK za rok 2017.


 


Česká asociace elektronických komunikací z. s.


info@cacc.cz


 


6. června 2018


 


 


Poznámka:


 


3. července 2018


Článek o 18. výroční konferenci ČAEK 31. května 2018 je též obsahem čísla 2/2018 časopisu NEXT GENERATI@N TELEKOMUNIKACE:


 


KODEX ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCH A JEHO TRANSPOZICE V PRÁVNÍM ŘÁDU ĆESKÉ REPUBLIKY


 


VÝROČNÍ KONFERENCE ČAEK VE SPOLUPRÁCI S ČTÚ


Časopis TELEKOMUNIKACE & ICT, číslo 2/2018, ročník LV, ISSN 2570-8570, On-line ISSN 2570-8589, str. 19 - 21, vyšlo 27. června 2018 


 

14/3/2019

Představenstvo zapsaného spolku

10. členská schůze ČAEK dne 30. ledna 2019 zvolila za členy představenstva zapsaného spolku:  Mgr. Michala Frankla, Ing. Miloše Koděru, Bc. Michala Mizeru, JUDr. Martina Orgoníka, Ing. Marcela Procházku, Mgr. Kateřinu Rufer, Mgr. Filipa Švába. 30. ledna 2019

7/3/2019

Česká asociace elektronických komunikací oslavila dvacet let

Ve středu 6. března 2019 oslavila Česká asociace elektronických komunikací v prostorách Žižkovské televizní věže své dvacáté výročí působení v oblasti elektronických komunikací. V průběhu slavnostního večera poděkovali zástupci asociace všem, kteří svou prací přispívali a přispívají k  činnosti asociace. Místopředseda spolku Miloš Koděra a…

27/2/2019

Zvolena nová rada a její vedení

31. ledna 2019 10. členská schůze ČAEK dne 30. ledna 2019 zvolila členy rady:  Viktora Filipa, Hanu Gawlasovou, Janu Hays, Antonína Hedrlína, Martina Kavěnu, Michala Krejčíka, Josefa Pivoňku, Jana Stárka, Libora Šedu, Zdeňka Vorla. Při zasedání 27. února 2019 rada zvolila jednomyslně: JUDr. JANA STÁRKA - předsedou radyJUDr. HANU GAWLASOVOU -…