Jmenování čestného předsedy

12 /18
18/12/2018

18. prosince 2018


 


U příležitosti 20. výročí založení spolku představenstvo ocenilo


 


Zdeňka Vaníčka


  


za vynikající zásluhy o rozvoj a světové uznání sektoru elektronických komunikací České republiky, jakož i spolku.


Listinu svědčící o tomto uznání představenstvo předsedovi spolku předalo při slavnostním zasedání a jubilejním obědě představenstva a rady dne 18. prosince 2018 v Praze.


Zdeněk Vaníček je jedním ze spoluzakladatelů asociace (18. prosince 1998) a byl zvolen jejím prvním prezidentem 14. ledna 1999. V souvislosti s přeměnou občanského sdružení v zapsaný spolek podle ustanovení občanského zákoníku se stal jeho předsedou a statutárním zástupcem.


Funkční období ukončí dnem 28. února 2019.


 


V Praze dne 18. prosince 2018


 


 


Zdeněk Vaníček


Absolvent právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (JUDr.), doktorát evropského práva, doživotní čestný člen (Fellow) zahraniční učené společnosti (SCTE), čestný doktorát zahraniční univerzity. Pracoval jako právník, analytik a poradce zahraniční diplomatické mise, pozorovatel a hostující profesor mezinárodních vztahů a práva na zahraniční univerzitě (Kypr). Byl členem Ústavů a kateder Fakulty dopravní a Fakulty elektrotechnické ČVUT a spolupracoval též s dalšími vysokými školami a zahraničními akademickými institucemi. Věnuje se problematice evropského práva v oborech elektronických komunikací a mediální problematiky.


Byl jmenován a zvolen členem a čestným členem zahraničních vědeckých a učených společností a je držitelem několika zahraničních vyznamenání. Uveden v referenčních a biografických publikací („Who's Who“) v Británii, USA a Belgii. V roce 2007 obdržel u příležitosti životního jubilea mezinárodní ocenění.


Za sbírku básní vydanou v Londýně obdržel v roce 1998 Cenu Karla Hynka Máchy a v roce 2002 Cenu císaře Rudolfa II. Nositel ceny Masarykovy společnosti (1997). Má celoživotní zálibu ve výtvarném umění. Jeho obrazy jsou v mnoha galeriích a soukromých sbírkách po celém světě. Autor řady publikací v oboru, několika sbírek básní a knih humoristických povídek.


V roce 1998 byl spoluzakladatelem České asociace kabelových komunikací, v roce 2007 přejmenované na Českou asociaci elektronických komunikací. V letech 1999 – 2019 stál v jejím čele jako prezident občanského sdružení a předseda zapsaného spolku. Za vynikající zásluhy o rozvoj a světové uznání sektoru elektronických komunikací České republiky, jakož i spolku, jej představenstvo u příležitosti 20. výročí založení ČAEK prohlásilo doživotním čestným předsedou.


Po skončení funkčního období, 28. února 2019, se pohotově a neprodleně nadsvětelnou rychlostí odebere do svého venkovského sídla, kde se cele oddá malířské tvorbě, literatuře, genealogii, astronomii a studiu kanonického a anglosaského práva, jakož i zkoumání endemických druhů flóry a fauny v Železných horách a přemítání o kvantové teorii gravitace.


 


23. prosince 2018


 


 


Členská schůze ČAEK, která se konala 30. ledna 2019 v Praze, svým usnesením poděkovala předsedovi spolku JUDr. Zdeňku Vaníčkovi za dvacetileté úspěšné vedení asociace a ocenila jeho činnost jako předsedy a osobní přínos pro asociaci a sektor elektronických komunikací v České republice. 


30. ledna 2019

2/2/2019

Průvodce pro podnikatele k dopadům brexitu

 Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo Průvodce pro podnikatele k dopadům brexitu:  https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/brexit/   

30/1/2019

Usnesení 10. členské schůze ČAEK

Usnesení 10. členské schůze         České asociace elektronických komunikací z. s. konané dne 30. ledna 2019 v Praze   1.   10. členská schůze ČAEK (dále jen „členská schůze “) se konala dne 30. ledna 2019 v Praze. Na základě článku 4.3. Stanov ČAEK ji svolalo představenstvo spolku písemnou pozvánkou ze dne 2. listopadu 2018. 2.   Členská schůze:2…

27/1/2019

Začlenění ČAEK do HK

Představenstvo Hospodářské komory schválilo 23. ledna 2019 začlenění ČAEK do HK. V nejbližší době se uskuteční schůzka zástupců ČAEK s představiteli HK za účelem projednání rozsahu členství a vzájemné spolupráce. Zdeněk Vaníčekpředseda spolku 27. ledna 2019

27/1/2019

Informace a údaje nezbytné pro účely výstavby vysokorychlostních sítí elektronických komunikací

S účinností zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“), tento právní předpis svěřil Českému telekomunikačnímu úřadu kompetence v oblasti podpory budování sítí elektronických komunikací.Zákon transponoval do českého…